Solucions Cloud

Solucions Cloud

Erigeix un cloud subministrat amb recursos informàtics on-demand, des d’aplicacions fins a centres de dades, mitjançant Internet i basat en un model de pagament per ús. El cloud públic ofereix flexibilitat, augmentant o disminuint els recursos de manera ràpida i senzilla per cobrir la demanda, i amb la facilitat d’autoservei.

Tipus de servei de solució:

1. CÒPIES DE SEGURETAT AL CLOUD

  • PROTEGEIX LES TEVES DADES DE ENVERS: fallides, robatoris, destrucció, hackers, cryptolockers, virus, malware i desastres
  • Verificació diària de la seguretat i consistència de les còpies de seguretat
  • Còpia de seguretat: la infraestructura IT; servidors ERP, bases de dades, fitxers, producció; solució de backup d’alta disponibilitat localment a l’empresa i al cloud; d’entorns virtuals
  • Verificació diària de que totes les còpies de seguretat tinguin consistència i èxit; Monitorització dels backups amb supervisió 24x7; Enviament d’informes diaris de les còpies de seguretat; Georedundància de les dades, en el nostre CPD de Lleida i amb redundància a Alemanya

2. SERVIDORS VIRTUALS AL CLOUD

  • Un servidor cloud és una potent infraestructura virtual o física que emmagatzema i processa informació i aplicacions. Els servidors cloud es creen utilitzant software de virtualització per dividir un servidor físic en múltiples servidors virtuals.

Et truquem! Deixa’ns les teves dades i li anomenarem el mateix dia!