Serveis Destrucció Confidencial

Serveis Destrucció Confidencial

La documentació ha de ser conservada segons el temps establert en cada cas per la llei, depenent de la seva naturalesa o be perquè cada empresa estableix els seus criteris particulars de conservació.

Contem amb el nostre propi servei de destrucció confidencial de documents. La documentació es traslladada a un gestor de residus autoritzat on manualment els nostres tècnics introdueixen la documentació a destruir i finalitzat aquest procés se’ls hi subministra un CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ

Una destrucció confidencial ajuda sempre a complir amb la RGPD, estalviant sancions, espai i temps.

Tipus de servei de destrucció:

1. RECOLLIDA I SUBSTITUCIÓ PERIÒDICA DE CONTENIDORS DE DESTRUCCIÓ

2. DESTRUCCIÓ ESPORÀDICA MASSIVA

3. DESTRUCCIÓ COMPLEMENTÀRIA AL SERVEI DE CUSTÒDIA

Et truquem! Deixa’ns les teves dades i li anomenarem el mateix dia!