Custòdia Documental

Com l'entenem

Custòdia Documental

La documentació es custodia a les instal·lacions propietat de Tecnosolucions, garantint l'ordre, accessibilitat, seguretat i confidencialitat. S'emmagatzema en prestatgeries d'arxiu d'accés directe o mitjançant altures de palets.

El nostre sistema de custòdia de documentació està orientat a la rapidesa i precisió davant qualsevol consulta que es necessiti realitzar. Custodiem tant expedients individuals, com AZ-DefinyClass, contenidors de diferents magnituds, etc.

La nostra política és la disposició al client, de manera que el client asseu en tot moment que la seva documentació està a les seves pròpies instal•lacions, independentment de la distància que hagi pel mig.

Les nostres instal·lacions conten amb estrictes mesures de conservació i seguretat, sistemes contra incendis i contra inundacions, sistemes d'alarmes i videovigilància, sensors de moviment, etc.


Processos de la custòdia documental