Seguretat, Prevenció i Control

Les nostres pròpies instal·lacions conten amb estrictes mesures de conservació i seguretat conforme a la legislació vigent, dedicades en exclusiva a la custòdia documental i aïllades d’altres activitats.

Sistemes de prevenció i protecció contra aigua i incendis

Contem amb portes tallafocs, senyalitzacions d’emergència homologada i extintors 21A/113B cada 200m2.

No existeix cap canonada dins de la zona d’arxiu. L’alarma està connectada a una central receptora d’alarmes connectada als bombers.

Videovigilància

Disposem de càmeres de vigilància d’alta resolució i gravació dia/nit, tant en l’exterior del recinte com en l’interior, amb sistema de gravació múltiple amb accés remot i deu dies en memòria.

No hi ha cap accés que escapi al nostre control.

Control d'accessos

La zona d’arxiu es independent i amb accés exclusiu. En totes les entrades que donen accés al centre de custòdia hi han escuts electrònics que ens informen de qui ha entrat al centre de custòdia i a quina hora n’ha sortit. Per l’accés a l’arxiu també es indispensable una targeta magnètica que només tenen els treballadors i personal autoritzat de Tecnosolucions.

Es disposa de detectors volumètrics d’abast longitudinal de 20 metres col·locats sobre les portes d’accés principals, les portes d’accés a l’arxiu i a la zona d’oficines.

Subministrament elèctric

Complim el reglament elèctric de baixa tensió així com les característiques específiques de protecció, instal·lació i nivell de lux que requereix la custòdia.

Sistemes de protecció contra plagues

Fem revisions periòdiques preventives de desinfecció, desinsectació i desratització en tot l’arxiu mitjançant una empresa externa especialitzada en la matèria.

Neteja de les instal·lacions

Les nostres instal·lacions es netegen setmanalment tant a nivell de nau com a nivell de prestatgeries i capses amb els aparells específics i sense l’ús d’aigua.

Condicions climàtiques

La temperatura interna ve regulada per uns exutoris que realitzen la funció de ventilació, control de temperatura i evacuació de fums en cas d’incendi. Van connectats a la central d’incendi i a uns sensors de temperatura que en gestionen l’obertura.